Fibromyalgie

Fibromyalgie, ook wel weke delen reuma, betekent letterlijk  “pijn in bindweefsel en spieren”. Het veroorzaakt chronische pijn, stijfheid en vermoeidheid. Hoe fibromyalgie precies ontstaat, is nog onbekend. Er zijn, buiten de triggerpoints, verder geen meetbare uitslagen die de aandoening kan vaststellen en/of verklaren. Fibromyalgie is daardoor erg moeilijk vast te stellen. Er zijn ook geen medicijnen om de aandoening  te genezen. De huidige opvatting is echter dat de klachten verminderen door matige beweging, rust en medicatie.

Het lichaam is zelf in staat pijn te controleren, maar bij patiënten met fibromyalgie lijkt dit systeem minder goed te functioneren. Meer en meer deskundigen veronderstellen dat fibromyalgie mede ontstaat door toxische overbelasting en verzuring. Als de lever niet meer in staat is zijn gifstoffen te verwijderen, worden deze opgeslagen in de spiervezels en het bindweefsel, wat voor de fibromyalgie-patiënt veel klachten kan veroorzaken. Veel fibromyalgie-patiënten ervaren chronische stress. Relatieproblemen maar ook problemen uit het verleden kunnen daarbij een rol spelen. Fibromyalgie openbaart zich vaak na een periode van langdurige stress. Doordat chronische stress vaak “diep” in het onderbewuste systeem aanwezig is kan hierdoor een slaapprobleem ontstaan, met alle gevolgen van dien. Een verklaring kan zijn dat tijdens de slaap het onderbewustzijn nog steeds bezig is met het verwerken of herbeleven van de (emotionele) problemen uit het verleden. Van een herstellende diepe slaap kan dan ook geen sprake zijn. Een andere oorzaak zou te vinden kunnen zijn in de aanwezigheid van de slaapstoornis Apneu. Een groot percentage van de fibromyalgie patiënten heeft apneu. Ook wordt gesteld dat de genen het pijnproces regelen. Mensen met fibromyalgie zouden gevoelig zijn voor pijnen die anderen niet voelen.

Onlangs is er in Noorwegen een onderzoek afgesloten wat laat zien dat juist een slechte nachtrust de oorzaak kan zijn voor fibromyalgie en de bijkomende klachten. Ouderen vrouwen die een langere periode slecht slapen, hebben een vergrote kans op de ontwikkeling van fibromyalgie. Er is onderzoek gedaan onder meer dan 12.350 vrouwen in Noorwegen. Na een verloop van 10 jaar is er bij 325 vrouwen de aandoening geconstateerd. Voorafgaand aan het onderzoek waren alle vrouwen kerngezond. Bij het overgrote deel van de mensen die fibromyalgie hadden ontwikkeld, had ook slaapproblemen. Deze slaapproblemen hebben vooral een groot effect wanneer de vrouw ouder was dan 45 jaar. Jonge vrouwen hebben beduidend minder kan op deze aandoening dan oudere vrouwen. Wanneer mannen slecht slapen zal de vergrote kans waarschijnlijk ook aanwezig zijn, echter dit onderzoek was gebaseerd op vrouwen.

De vicieuze cirkel die fibromyalgie heet. Slaap je slecht? Dan is de kans op fibromyalgie groter en zal je hierdoor ook nog eens slechter slapen waardoor de klachten erger worden. Het lijkt alsof dit een vicieuze cirkel is waar je heel erg moeilijk uit kunt komen. Vooral vrouwen die op leeftijd zijn (50+) is het belangrijk om een goede nachtrust te hebben. Niet alleen om de kans op fibromyalgie te verkleinen, maar ook omdat dit een cruciale leeftijd is waar je juist dat beetje extra weerstand (door het goede slapen) goed kunt gebruiken.

Vanuit onderzoek uit Amerika is tegenwoordig de opvatting dat fibromyalgie veroorzaakt wordt door het verkeerd functioneren van neurotransmitters. Neurotransmitters zijn stofjes die door worden gemaakt door het brein om er voor te zorgen dat het lichaam de juiste dingen doet. Bij personen met fibromyalgie is vastgesteld dat er afwijkingen zijn in de productie van neurotransmitters, waardoor naast het slaap patroon en de stemming, de wijze waarop het immuunsysteem functioneert en pijn beleefd wordt beïnvloed. Mensen met fibromyalgie klagen over spierpijn en stijve spieren, slecht slapen, vermoeidheidklachten, koortsig voelen, hoofdpijn en darmklachten. Diep slapen is een belangrijke voorwaarde voor herstel van het lichaam. Door het verstoord slaappatroon zijn fibromyalgie patiënten niet goed in staat om de diepe slaap te bereiken.

Hoe kan hypnotherapie helpen?

Uit onderzoek blijkt dat bij alle deelnemers die hypnose ondergingen beter zijn gaan slapen en verlichting hebben van de fibromyalgie klachten melden. Een goede intake is in deze belangrijk. Er wordt een behandeling op maat gemaakt, die bestaat uit meerdere sessies (meestal 3). Met Hypno 2.0 wordt aan het onderbewustzijn opdracht gegeven om op de juiste wijze neurotransmitters aan te maken. Hierdoor verbetert niet alleen het slaappatroon, maar ook het zelf herstellend vermogen van het lichaam wordt hersteld. Het immuun systeem en ook de algemene stemming verbetert enorm. Daarbij nog een stuk pijnmanagement en les in zelfhypnose.

Hoe zou het zijn als door Hypno 2.0 de klachten afnemen en je weer beter de dagelijkse kunt doen? Neem de controle over je leven terug en maak een afspraak.

Chronische vermoeidheidsyndroom

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is verzamelnaam voor ziektes met pijnklachten, waarbij sprake is van ernstige vermoeidheid bij matige inspanning, waarbij het herstel langer duurt dan 24 uur.

Onderzoek in Noorwegen toont aan dat hormonen en immuunsysteem van invloed is. Chronisch vermoeidheidssyndroom ontstaat vaak na een virale infectie. Het immuunsysteem lijkt van slag. Het zou kunnen dat overgevoeligheid of allergie van invloed is op de ontwikkeling van chronisch vermoeidheidssyndroom. De meeste mensen met CVS hebben al een lange weg afgelegd. Ze hebben het hele reguliere circuit al afgelegd en allerlei onderzoeken ondergaan, maar deze hebben niets opgeleverd. De reguliere zorg gaat er vaak van uit dat het tussen de oren zit en het enige wat volgens de reguliere zorg nog rest is een bezoek aan de psycholoog. Hierin lijkt langzaam verandering te komen en zijn hypnose sessie zinvol bij CVS.

Door middel van Hypno 2.0 maken we een programma op maat. Dit nemen we van te voren door en is tussentijds aanpasbaar. We stimuleren het zelf herstellend vermogen van het lichaam, kijken naar de overtuigingen, nemen de stress weg en zorgen dat het immuunsysteem verbeterd. Er komen nog veel meer technieken aan te pas, die we persoonlijk zullen doornemen. Het programma wordt op de cliënt geschreven en gaat er voor zorgen dat je weer normaal in het leven kunt staan.

Als je hier interesse in hebt, neem dan contact op met de praktijk voor een afspraak.

cta2

Call Now Button