Jouw kind positief opvoeden zonder negatieve emoties en overtuigingen

Hoe kun je jouw Kind Positief Opvoeden?

Wat geef jij straks door aan jouw kind? Welke gewoontes? Welke negatieve gedragingen? Jouw ouders hebben waarschijnlijk flink hun best gedaan. En je mag ervan uitgaan dat zij dat met liefde gedaan hebben. Toch is geen enkele ouder perfect. Er bestaat een grote kans dat je, onbewust en onbedoeld, toch negatieve emoties en overtuigingen hebt opgeslagen die jij onbewust weer door kunt geven aan je kind. In dit artikel lees je hoe je dit kunt voorkomen.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op het positief opvoeden. Met positief opvoeden bedoelen we ‘een opvoeding die niet beïnvloed wordt door de opgeslagen negatieve emoties en overtuigingen van de ouder(s)‘. Jarenlang hebben deze een grote rol gespeeld bij de opvoeding kan kinderen.

Een zwangerschap voorbereiden vinden we bijvoorbeeld nu heel normaal. Vijftig jaar geleden was dit niet zo. Je raakte zwanger (gewenst of niet) en je kreeg gewoon een kind. Daarna begon het pas. Al doende leerde je.

Tegenwoordig is dat wel anders. We bereiden ons goed voor op een toekomstige zwangerschap. We slikken foliumzuur en er wordt nauwkeurig naar onze gezondheid, voeding, medicijngebruik en leefstijl gekeken. We hebben er alles voor over om ons toekomstige kind een zo goed mogelijke start te geven.

Na de geboorte begint de stress van het moederschap. We willen alles zo perfect mogelijk doen. Hoe jij jezelf als zoon of dochter ervaren hebt komt opnieuw naar de voorgrond wanneer je zelf vader of moeder wordt.

Terug in de tijd

Veel van de tegenwoordige veertigers en vijftigers mochten niet voelen. Door de opbouw na de oorlog was er geen tijd voor de kinderen. Kinderen hadden geen stem, mochten geen weerwoord geven en moesten stil zijn als ‘grote mensen’ praatten. Kinderen moesten presteren en vooral niet voelen.

Kinderen hadden geen stem, mochten geen weerwoord geven en moesten stil zijn als ‘grote mensen’ praatten.

Een groep kinderen uit de jaren 60 met een strengere opvoeding dan de kinderen tegenwoordig

Huilen was voor watjes en je moest ‘doen’ en niet zeuren, en je vooral aan de regels houden. Als je gevallen was kreeg je een kusje en was het over.

Kinderen werden niet gehoord, waren niet goed genoeg en op die momenten kregen kinderen ook het gevoel er niet toe te doen.

Een nieuwe generatie

Die veertigers en vijftigers zijn nu jouw ouders. Ze hebben jou naar eer en geweten op een andere manier opgevoed met de kennis die toen voorhanden was. Er werd niet gerookt bij kinderen en alcohol werd niet gedronken tijdens de zwangerschap.

Naar alle waarschijnlijkheid hebben ze jou gegeven wat ze zelf hebben gemist. Zij hebben zich, net als jij nu, met veel liefde voorbereid op de komst van hun kindje.

De kennis over onze psyche is inmiddels enorm toegenomen. Veel inzichten die gebruikt zijn bij jouw opvoeding zijn helaas dan ook weer achterhaald.

Kinderen uit de jaren 90 die liefdevol zijn opgevoed door hun ouders

Wat geef jij straks door aan jouw kind?

Wat geef jij door? Welke gewoontes? Welke negatieve gedragingen? Welke onderliggende emoties en overtuigingen uit jouw kindertijd beïnvloeden straks de opvoeding van jouw kind?

Gevoelens van wrok, frustratie, slachtoffer zijn en oordelen.. Het nooit goed kunnen doen, er niet toe doen en vooral het gevoel niet gehoord te worden.

Deze overtuigingen en onderliggende emoties hebben invloed op jouw zwangerschap en ouderschap, omdat je het onbewust door kunt geven aan jouw toekomstige kind.

Het gaat er nu dan ook om wat jij daar zelf mee doet. Probeer dan ook eens stil te staan bij de volgende vragen:

  • Hoe heb jij je opvoeding als kind opgeslagen en ervaren?
  • Wat was jouw reactie op hun opvoedingsmethode?
  • Wat waren de goede dingen en welke waren juist onprettig?
  • Wat kun je doen om de onprettige dingen bij jouw eigen kind te voorkomen?
Een jongetje dat zijn tranen wegveegt omdat hij niet mag voelen

Onverwerkte emoties vanuit de kindertijd

Jouw overtuigingen (inclusief negatieve) en gedragingen zijn van grote invloed op het welzijn van je toekomstige kind. Als jij als ouder onverwerkte emoties hebt vanuit je kindertijd, hebben die een directe invloed op jouw manier van opvoeden.

Een kind heeft zijn ouders als voorbeeld. Als er bijvoorbeeld thuis erg veel geschreeuwd wordt uit onmacht, leert een kind dat dat hoort. Het kind zal zich onveilig voelen en zijn gevoel afsluiten omdat het zich niet veilig voelt.

Het kind kan zich dan agressief gaan gedragen of de hele dag bezig zijn met ‘scannen’ voor veiligheid en zichzelf terugtrekken.

Ook non verbaal gedrag als negeren maakt dat een kind zich afsluit. Het voelt zich niet veilig, het kind verliest het vertrouwen in de ouder en wellicht ook in andere mensen.

Het kind zal een enorme mate van zelfstandigheid ontwikkelen waarin het kind alleen op zichzelf kan bouwen. De deur naar het voelen gaat dicht.

Jouw kind positief opvoeden

Wil je je kind positief opvoeden zonder het doorgeven van opgeslagen negatieve emoties en overtuigingen? Dan is het handig om eerst zelf een goed gevoel van eigenwaarde te hebben. Je mag trots zijn op jezelf, op je lichaam, op wie je bent.

Alleen jij kunt dit veranderen. Je kunt écht die liefdevolle ouder zijn die je wilt zijn. Opvoeder ben je immers voor het leven!

Als hypnotherapeuten kunnen we je daarbij helpen. Via hypnotherapie kunnen we in jouw onderbewustzijn lichamelijke en geestelijke verbeteringen bewerkstelligen, waardoor een bepaalde klacht – vaak veroorzaakt door een verdrongen trauma en / of emotie – vermindert of zelfs verdwijnt.

In het geval van opvoeding kunnen we aan jouw onbewuste negatieve overtuigingen of onverwerkte trauma’s werken, zodat deze geen belemmering meer vormen tijdens de opvoeding van je eigen kind.

Onze hypnotherapie praktijk is momenteel open en ontvangt nog steeds cliënten. Natuurlijk wel met gepaste maatregelen, waaronder de 1.5 meter afstand.

Als je een afspraak wilt maken kun je eenvoudig terecht bij ons afspraakformulier. Voor eventuele vragen kun je een berichtje sturen via de contactpagina.

Hoe kun je als moeder jouw zoontje positief opvoeden
Call Now Button